TKV gia tăng tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu

(BĐT) - Tỷ lệ tiết kiệm thông qua công tác đấu thầu tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ngày một gia tăng. Thành tích này có sự đóng góp rất lớn từ việc đẩy mạnh thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng thuộc dự án đầu tư phát triển của TKV năm 2017 là 11,05%. Ảnh: Quang Mạnh
Tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng thuộc dự án đầu tư phát triển của TKV năm 2017 là 11,05%. Ảnh: Quang Mạnh

Nhiều gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng

Theo TKV, để đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động đấu thầu, năm 2017, Tập đoàn luôn ưu tiên và khuyến khích đến việc tổ chức đấu thầu qua mạng ngay từ bước lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sao cho có thêm nhiều gói thầu có đủ điều kiện tổ chức đấu thầu qua mạng. Bên cạnh đó, TKV ban hành các văn bản yêu cầu các đơn vị đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để quán triệt thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trong năm 2017, cơ bản việc tổ chức đấu thầu qua mạng đã được TKV triển khai theo lộ trình mà Thông tư của Bộ KH&ĐT hướng dẫn. Tiết kiệm thông qua đấu thầu nhờ đó mà thu được những kết quả tích cực.

Trong năm 2017, Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con TKV đã tổ chức thực hiện 1.486 gói thầu với tổng giá trị gói thầu là 8.839,756 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 8.456,186 tỷ đồng. Trong số này, có 1.150 gói thầu thuộc dự án đầu tư với tổng giá gói thầu là 7.947,167 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 7.628,994 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm bình quân qua đấu thầu là 4%. Riêng tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu rộng rãi là 4,28%, thông qua chào hàng cạnh tranh là 6,68%, thông qua chỉ định thầu là 4,27% và thông qua mua sắm trực tiếp là 1,66%.

Đáng chú ý, số lượng gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng thuộc dự án đầu tư phát triển có sự chuyển biến, với 83 gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng, tổng giá gói thầu là 96,458 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 85,796 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 11,05%.

Năm 2017, TKV có 336 gói thầu mua sắm  hàng hóa sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên với tổng giá gói thầu là 892,589 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 827,192 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu là 7,33%. Trong đó, 14 gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng với tổng giá gói thầu là 128,281 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 114,415 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 10,8%.

Không có vi phạm nghiêm trọng trong đấu thầu

Thông tin về tình hình công tác thanh, kiểm tra về đấu thầu, TKV nêu rõ, năm 2017, Tập đoàn có một cuộc thanh kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước, trong đó có kiểm tra về công tác đấu thầu. Tới thời điểm này, cơ quan kiểm toán chưa có kết luận chính thức, nhưng qua đánh giá sơ bộ, TKV không có vi phạm nghiêm trọng nào về đấu thầu.

Mặt khác, TKV cho rằng, về cơ bản việc lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc phạm vi quản lý hành chính của Tập đoàn đạt được những kết quả tốt. Các kiến nghị trong đấu thầu được giải quyết thỏa đáng và kịp thời theo quy định  nên không có vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Để đảm bảo tính minh bạch, từ đó tăng cao hơn nữa tính hiệu quả cho các dự án, tại một số gói thầu mua sắm thiết bị, do nhà thầu trong nước chưa sản xuất được nên Tập đoàn tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.  Cùng với đó, Tập đoàn ưu tiên và khuyến khích tối đa lựa chọn nhà thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử.

Trong năm 2018, nhiều đơn vị trực thuộc Tập đoàn đang và sẽ đẩy mạnh đấu thầu qua mạng.

Việt Anh