Tiết kiệm trên 250 tỷ đồng qua đấu thầu thuốc BHYT tập trung

(BĐT) - Kết quả việc tổ chức thí điểm đấu thầu tập trung thuốc bảo hiểm y tế trong năm 2017 do BHXH Việt Nam thực hiện hết sức khả quan. Giá thuốc đã giảm từ 10 -15% so với giá thuốc trúng thầu công bố năm 2017. Nếu tạm tính số lượng sử dụng của các thuốc này trong năm 2018 như năm 2017, thì chi phí tiết kiệm được khoảng trên 250 tỷ đồng.
Kết quả việc tổ chức thí điểm đấu thầu tập trung thuốc bảo hiểm y tế trong năm 2017 do BHXH Việt Nam thực hiện hết sức khả quan. Ảnh: Tường Lâm
Kết quả việc tổ chức thí điểm đấu thầu tập trung thuốc bảo hiểm y tế trong năm 2017 do BHXH Việt Nam thực hiện hết sức khả quan. Ảnh: Tường Lâm

Thông tin này vừa được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố tại Hội nghị Triển khai kết quả đấu thầu cung cấp thuốc năm 2018 và kế hoạch đấu thầu thuốc giai đoạn 2019 - 2020 được tổ chức mới đây.

Trong lần thí điểm tổ chức đấu thầu đầu tiên này, Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam – đơn vị được giao tổ chức đấu thầu thuốc tập trung cho biết, đơn vị này đã tổ chức đấu thầu tập trung 5 hoạt chất (24 mặt hàng) với 4 gói thầu. Ngoài 3 gói thầu mua thuốc generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia cho khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Trung tâm còn tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia. Tổng giá trị các gói thầu theo kế hoạch là hơn 1.052 tỷ đồng. Tổng giá trúng thầu là hơn 935 tỷ đồng.

Các gói thầu này thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà thầu cung cấp thuốc, với 31 nhà thầu đã mua và nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, chỉ có một nhà thầu có hồ sơ đề xuất kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu. 15/30 nhà thầu có mặt hàng thuốc đề nghị trúng thầu và 15/15 nhà thầu thực hiện thương thảo.

Về kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu thuốc biệt dược gốc có 5/5 mặt hàng trúng thầu. Còn gói thầu thuốc generic, 3 khu vực đều có 15/19 mặt hàng trúng thầu.

So sánh tỷ lệ giảm giá giữa giá thuốc biệt dược gốc trúng thầu so với giá thuốc năm 2017, tỷ lệ giảm giá từ 10 – 15%. Mặt hàng có tỷ lệ cao nhất là Meropenem 500mg và Meropenem 1g (15%); thấp nhất là Cefoperazon+Sulbactam 0,5g+0,5g (9,8%). Đối với thuốc generic, tỷ lệ giảm giá tối đa không quá 10% so với giá trúng thầu thấp nhất. Trong đó, mặt hàng thuốc Levofloxacin 500mg – nhóm 3 đạt tỷ lệ giảm giá cao nhất, lên tới 54,7%, tiếp đó là Meropenem 500mg – nhóm 1 (42,8%), Cefepim 1g – nhóm 1 (41%).

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, BHXH Việt Nam cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) thuộc Bộ Công an nhằm đảm bảo an ninh, minh bạch trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Theo kế hoạch, năm 2018, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu tập trung thuốc bảo hiểm y tế. Cơ quan này đang đề nghị Bộ Y tế để mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế đấu thầu tập trung thí điểm do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện với 4 gói thầu biệt dược gốc và thuốc generic.

Trần Nam