Tiết kiệm 477 tỷ đồng qua đấu thầu thuốc tập trung

(BĐT) - Theo báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Y tế gửi Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, năm 2017, tổng giá trúng thầu các gói thầu của ngành y tế là 2.269 tỷ đồng, giảm 477 tỷ đồng so với giá gói thầu được phê duyệt ban đầu, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt 17%.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, gói thầu biệt dược qua đấu thầu giảm giá khoảng 114 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 6,9%. Đây là tín hiệu tích cực bởi biệt dược là mặt hàng thuốc hầu như không giảm giá trong các cuộc đấu thầu trước đây.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, việc đấu thầu thuốc tập trung đã giúp giá thuốc chênh lệch không đáng kể giữa các vùng miền; các tuyến điều trị. Đồng thời giảm bớt chi phí hành chính trong đấu thầu, góp phần chống lãng phí và minh bạch hóa trong cung ứng thuốc.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý hành chính, Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, tổng tiết kiệm chi quản lý hành chính của ngành y tế năm 2017 đạt 4,57 tỷ đồng. Bộ đã sắp xếp, tinh giản bộ máy và giảm được 36 phòng trong các vụ, cục (từ 94 xuống còn 58 phòng).

Mai Phương