Tiết kiệm 35% chi phí mua thuốc nhờ đấu thầu trong năm 2014

Giá thuốc trúng thầu theo quy định mới về đấu thầu đã giảm và giúp tiết kiệm 35% chi phí mua thuốc tại các cơ sở y tế trên cả nước. Thông tin được Bộ Y tế đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2014, một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020.

Giá thuốc trúng thầu theo quy định mới về đấu thầu đã giảm và giúp tiết kiệm 35% chi phí mua thuốc tại các cơ sở y tế trên cả nước. Thông tin được Bộ Y tế đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2014, một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020. 

IMG

Thị trường dược phẩm năm 2014 được duy trì bình ổn với chỉ số giá của nhóm hàng dược phẩm thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng chung

 Ảnh: Tất Tiên

 

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, trong năm 2014, Bộ Y tế đã triển khai các biện pháp hữu hiệu để bình ổn giá thuốc. Thị trường dược phẩm được duy trì bình ổn với chỉ số giá của nhóm hàng dược phẩm thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng chung, đứng thứ 9/11 nhóm hàng trọng yếu. Không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, bất hợp lý ảnh hưởng tới công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, đã đảm bảo cả hai yếu tố là chất lượng và giá thuốc. Giá thuốc trúng thầu theo quy định mới về đấu thầu đã giảm và giúp tiết kiệm 35% chi phí mua thuốc tại các cơ sở y tế trên cả nước.

 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, năm 2014 ngành y tế đã thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích sử dụng thuốc trong nước, tăng tỷ trọng thuốc trong nước trúng thầu vào các cơ sở y tế. 

 

Về công tác đầu tư nói chung, năm 2014, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, ODA, trong đó tập trung vào các dự án liên quan đến giảm tải, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ Y tế đã đề nghị và được Quốc hội, Chính phủ bố trí vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 là 17.058 tỷ đồng. Cùng với 20.000 tỷ đồng để đầu tư cho các bệnh viện trung ương và tuyến cuối giai đoạn 2014 - 2017 thì có thể nói, chưa bao giờ ngành y tế được Đảng, Chính phủ quan tâm đầu tư như hiện nay. 

 

Theo kết quả tổng hợp đến nay của Bộ Y tế, tại tuyến huyện đã đầu tư cho 598 bệnh viện/trung tâm y tế huyện và một số phòng khám đa khoa khu vực, trong đó chỉ có một số ít bệnh viện là xây dựng mới, còn phần lớn là cải tạo, mở rộng, nâng cấp, mua sắm bổ sung trang thiết bị. Đã hoàn thành đưa vào sử dụng 487 bệnh viện huyện và 84 phòng khám đa khoa khu vực. Tại tuyến tỉnh, đã đầu tư cho 157 cơ sở, gồm: 51 bệnh viện đa khoa tỉnh, 33 bệnh viện tâm thần, 46 bệnh viện chuyên khoa lao, 22 bệnh viên chuyên khoa nhi/sản nhi, 4 bệnh viện/trung tâm ung bướu. 

Theo tổng hợp số liệu chưa đầy đủ của các địa phương, có khoảng trên 100 cơ sở y tế đã hoàn thành dự án hoặc hạng mục dự án chính đưa vào sử dụng. Dự kiến đến hết năm 2016, cơ bản các cơ sở đã được cấp vốn (168 cơ sở) sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ bệnh nhân. Đối với tuyến trung ương, đã hoàn thành Bệnh viện K giai đoạn 2, Khu điều trị Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên…

Theo Bộ Y tế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 là hướng dẫn công tác đấu thầu; ban hành danh mục thuốc đấu thầu, đấu thầu tập trung và danh mục thuốc đàm phán giá; xây dựng Đề án đấu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia...

Năm 2014, tổng chi từ ngân sách và trái phiếu chính phủ của toàn ngành y tế khoảng 79.145 tỷ đồng, gồm 17.855 tỷ đồng chi đầu tư phát triển, 61.290 tỷ đồng chi thường xuyên. Chi từ nguồn thu ước thực hiện 63.350 tỷ đồng. 

 

Ngoài ra, trong năm 2014, Bộ Y tế đã tăng cường công tác vận động viện trợ không hoàn lại, vay vốn ODA nhằm tăng nguồn lực đầu tư cho y tế. Năm 2014, đã ký được 5 dự án lớn là: dự án Đào tạo do Ngân hàng Thế giới tài trợ trị giá 116 triệu USD; dự án Ngăn chặn sốt rét kháng thuốc do Quỹ toàn cầu tài trợ trị giá 15 triệu USD; dự án của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) trị giá 18,5 triệu USD; dự án Hỗ trợ ngân sách ngành do EU viện trợ không hoàn lại trị giá 114 triệu EUR; dự án vay vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc mua trang thiết bị cho Bệnh viện Tai Mũi Họng TW trị giá 19 triệu USD. Dự kiến năm 2015 sẽ ký hiệp định vay dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Chợ Rẫy vốn vay JICA, dự án Y tế cơ sở vay WB,… 

Nguyệt Minh

ngocthanh