Thực hiện kết quả đấu thầu tập trung năm 2018 một số thuốc chưa đạt 50%

(BĐT) - Theo Trung tâm Mua sắm tập trung quốc gia thuộc Bộ Y tế, tỷ lệ thực hiện kết quả đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 của một số thuốc generic của hoạt chất Oxaliplatin 100mg và Paclitaxel 100mg rất thấp, chưa đạt 50% số lượng nhu cầu đề nghị năm 2018 của các cơ sở y tế.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, trong năm 2018, tỷ lệ thực hiện của 6 gói thầu là 36,1% (852,827 tỷ đồng trong tổng giá trúng thầu là 2.362 tỷ đồng). Đặc biệt, tỷ lệ thực hiện của Gói thầu Cung cấp Capecitabin nhóm 2 cho các cơ sở y tế trên toàn quốc chỉ đạt 1,34%; Gói thầu số 4 (thuốc generic cung cấp cho miền Trung) là 22,5%. Nếu tính theo từng hoạt chất, tỷ lệ thực hiện thuốc Anastrozol cao nhất là 42,27%; thuốc Paclitaxel thấp nhất là 19,07%.

Kết quả tổng hợp cũng cho thấy, có 19/127 cơ sở y tế có tỷ lệ thực hiện trên 80%; 30/59 sở y tế và 10/22 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có giá trị thực hiện kết quả trúng thầu thấp hơn so với giá trị trúng thầu được phân bổ (dưới 25%)...

Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, các cơ sở y tế phải đảm bảo sử dụng tối thiểu 80% số lượng thuốc đã đề nghị.

Trần Nam