Thừa Thiên Huế: Công khai, minh bạch trong đấu thầu

Trong Thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,

Trong Thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra Chính phủ cho biết, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản đã thực hiện theo quy định việc công khai, minh bạch trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu ở các dự án.

 

UBND Tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục về đấu giá đất, trình tự thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư; trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đã rà soát 84 thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, sửa đổi 59 thủ tục, bãi bỏ 6 thủ tục.

 

Đối với UBND Tỉnh, các thủ tục, yêu cầu về hồ sơ được đăng tải trên trang thông tin điện tử, niêm yết công khai tại văn phòng tổ “một cửa”; đối với các huyện, xã được công khai tại trụ sở làm việc và thông báo qua Đài truyền thanh.

 

UBND Tỉnh cũng đã triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm chi thường xuyên; công khai, minh bạch trong bố trí, sử dụng ngân sách, các khoản tài trợ, viện trợ theo quy định của Nhà nước; 100% các Sở, ngành đã thực hiện trả lương qua tài khoản. 

 

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, việc đôn đốc, kiểm tra của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công khai, minh bạch ở cấp huyện, Sở trong đầu tư xây dựng cơ bản chưa thường xuyên. Việc công khai trong đấu thầu đầu tư xây dựng cơ bản ở một số dự án còn chưa đúng quy định, chưa kịp thời, đầy đủ, nhất là ở các dự án do cấp Sở, cấp huyện làm chủ đầu tư. Việc công khai trong bán các khu nhà, đất thuộc sở hữu của Nhà nước còn thiếu về thời gian công khai theo quy định.

Tuấn Dũng

ngocthanh