Thủ tướng chỉ đạo công khai đường dây nóng Báo Đấu thầu khi phát hành HSMT/HSYC

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị Số 47/CT-TTg chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
Chỉ thị yêu cầu CĐT, BMT công khai đường dây nóng của Báo Đấu thầu theo số điện thoại 0243.768.6611 khi phát hành HSMT/HSYC. Ảnh: Lê Tiên
Chỉ thị yêu cầu CĐT, BMT công khai đường dây nóng của Báo Đấu thầu theo số điện thoại 0243.768.6611 khi phát hành HSMT/HSYC. Ảnh: Lê Tiên

Chỉ thị yêu cầu chủ đầu tư (CĐT), bên mời thầu (BMT) công khai đường dây nóng của Báo Đấu thầu theo số điện thoại 0243.768.6611 khi phát hành HSMT/HSYC để nhà thầu có thể phản ánh kịp thời về các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Tất cả các hành vi vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định từ Điều 121 đến Điều 124 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

Các CĐT, BMT phải đảm bảo công khai, minh bạch toàn bộ quá trình phát hành hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất.

Thủ tướng yêu cầu CĐT, BMT tự đăng tải các thông tin thuộc trách nhiệm của mình theo quy định tại Thông tư liên tịch 07 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các thông tin này sẽ được tự động trích xuất, đăng tải trên Báo Đấu thầu. Trường hợp BMT đã có chứng thư số nhưng do điều kiện ở vùng sâu, vùng xa, không thể tự đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, BMT phải có văn bản gửi đến Báo Đấu thầu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận về việc không đáp ứng hạ tầng công nghệ thông tin của cơ quan chủ quản. Theo đó, Báo Đấu thầu sẽ hỗ trợ 1 lần đăng tải và hướng dẫn quy trình sau khi nhận được văn bản đề xuất của BMT. Các lần đăng tải tiếp theo, BMT phải tự đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Thu Giang