Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

(BĐT) - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Theo đó, kỳ thi sát hạch đầu tiên dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 5, 6/8/2017. Thông tin về các kỳ thi sát hạch được đăng tải chi tiết trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn).

Cục Quản lý đấu thầu cho biết, căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, Cục sẽ tổ chức thi sát hạch cho các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, gồm: chứng chỉ cho cá nhân tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; chứng chỉ cho các cá nhân tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp (PC); chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu chung (bao gồm 2 lĩnh vực: tư vấn; xây lắp, hàng hóa và phi tư vấn).                

Thùy Dương

Tin liên quan