Thảo luận về một số vấn đề về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ngày 26/9, tại TP.HCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức bàn tròn thảo luận một số vấn đề về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Ngày 26/9, tại TP.HCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức bàn tròn thảo luận một số vấn đề về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Tham gia thảo luận có đại diện nhiều cơ quan quản lý nhà nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp phía Nam. 

IMG

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đều được ban hành năm 2005 trong bối cảnh Việt Nam đang gấp rút hoàn tất quá trình để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và đã tạo ra một làn sóng đầu tư nước ngoài trong những năm 2006 - 2007. Cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng phát triển không ngừng về số lượng cũng như chất lượng, đóng góp lớn cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện đã bộc lộ một số bất cập trong hai Luật trên, đòi hỏi phải có những sửa đổi, điều chỉnh, nhằm tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi hơn.

 

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đã có hơn 100 ý kiến đóng góp cho mỗi Luật đã được VCCI ghi nhận, tổng hợp. VCCI đưa ra tiêu chí để rà soát Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp chính là: tính minh bạch, tính thống nhất, tính hợp lý và tính khả thi. Cách tiếp cận của VCCI đối với các nội dung rà soát cũng toàn diện hơn vì đây chính là lần sửa đổi có tính hệ thống hai luật quan trọng này.

 

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, các góp ý, khuyến nghị được VCCI tổng hợp cũng chính là những nội dung mà Ban soạn thảo quan tâm nhiều nhất. Thực tế hiện nay, khâu ban hành chính sách và khâu thực thi vẫn có độ vênh nhất định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát tổng thể toàn bộ hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh để xây dựng những Luật đồng bộ, rõ ràng. Do đó, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp là rất quý báu để Bộ nghiên cứu, dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Tin và ảnh: Thành Nhân

 

trungnam