Thanh Hóa: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 31 dự án có sử dụng đất

(BĐT) - Bà Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, có 14 dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư chuyển tiếp sang thực hiện năm 2017. Trong đó, có 3 dự án có trong danh mục năm 2011; 1 dự án có trong danh mục năm 2013; 1 dự án có trong danh mục năm 2014; 2 dự án có trong danh mục năm 2015; 7 dự án có trong danh mục năm 2016.

Trong năm nay, Thanh Hóa sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư 17 dự án có sử dụng đất mới. Trong đó, chủ yếu là dự án khu dân cư, nhà ở hoặc kết hợp thương mại, dịch vụ triển khai trên địa bàn TP. Thanh Hóa. UBND Thành phố được giao làm bên mời thầu 7 dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa 5 dự án; Sở Xây dựng 3 dự án; UBND huyện Nông Cống 2 dự án.

Tại Quyết định số 2081/QĐ-UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, việc lựa chọn nhà thầu phải tổ chức đấu thầu rộng rãi.

                

Thanh Tú