Thẩm định dự án Bãi đỗ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh tại Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế không xây dựng các công trình Nhà trình diễn và gara bảo dưỡng ô tô, Nhà chờ - Nhà điều hành…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế không xây dựng các công trình Nhà trình diễn và gara bảo dưỡng ô tô, Nhà chờ - Nhà điều hành… ở vị trí được đưa ra trong dự án Bãi đỗ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh (tại phường Thủy Xuân, TP. Huế) do Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất và đề nghị không xây dựng các công trình Trung tâm Trưng bày và Bán sản phẩm truyền thống sát ngay lăng Học Phi; tính toán bố trí khu vực đỗ xe máy, xe điện vào vị trí bãi để xe 4 - 7 chỗ.

 

Ngoài ra, theo đề nghị của Bộ VHTT&DL, hồ sơ Dự án cần bổ sung các căn cứ pháp lý về di sản văn hóa như Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành; ảnh hiện trạng khu đất.

 

Trước đó, Bộ VHTT&DL đã nhận được công văn của Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất dự án Bãi đỗ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh. Dự án này bao gồm việc xây dựng mới Nhà bảo vệ và khu vực đỗ xe máy, xe điện thuộc Khu vực bảo vệ II của di tích lăng Tự Đức.

 BK

ngocthanh