TECAPRO trúng thêm gói thầu trên 102 tỷ tại BHXH

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (TECAPRO) vừa trúng Gói thầu “Lập thiết kế thi công, tổng dự toán; cung cấp, lắp đặt, cài đặt, triển khai và đào tạo chuyển giao công nghệ hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội (BHXH) điện tử” thuộc Dự án Hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử do Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam mời thầu. 
Trong 3 năm qua, TECAPRO trúng 3 gói thầu lớn do Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mời thầu. Ảnh: Việt Trần
Trong 3 năm qua, TECAPRO trúng 3 gói thầu lớn do Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mời thầu. Ảnh: Việt Trần

Và đây là một trong 3 gói thầu có giá trị lớn mà TECAPRO trúng thầu tại bên mời thầu này kể từ năm 2015 trở lại đây.

Cụ thể, tại gói thầu nêu trên, TECAPRO trúng thầu với giá 101,669 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với giá gói thầu (102,951 tỷ đồng), tương đương với tỷ lệ tiết kiệm hơn 1%.

Thông tin được Bên mời thầu công bố cho thấy, Gói thầu sử dụng nguồn vốn chi ứng dụng công nghệ thông tin (dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin còn dư sau khi điều chỉnh dự toán kinh phí bố trí cho các hoạt động ứng dụng công nghệ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2016 thuộc chi quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện). Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Ngoài gói thầu nêu trên, thời gian qua, TECAPRO đã trúng 02 gói thầu lớn khác với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 320 tỷ đồng cũng do Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam mời thầu.
Về quá trình lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu cho biết, trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) có 4 nhà thầu mua HSMT: TECAPRO; Công CP Tecotec Group; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh và Công ty CP Ứng dụng khoa học và công nghệ MITEC. Tại thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp HSDT (trừ Công CP Tecotec Group). Qua đánh giá HSDT của các nhà thầu tham dự thì TECAPRO được đánh giá là nhà thầu đáp ứng tốt nhất yêu cầu của HSMT nên được lựa chọn để thực hiện Gói thầu, với thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Dữ liệu về nhà thầu của Báo Đấu thầu cho thấy, TECAPRO có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP.HCM, với vốn điều lệ là 135,42 tỷ đồng. Ngoài gói thầu nêu trên, thời gian qua, TECAPRO đã trúng 02 gói thầu lớn khác với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 320 tỷ đồng cũng do Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam mời thầu.

Cụ thể, tháng 9/2018, TECAPRO được công bố trúng thầu Gói thầu Thuê hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH thuộc Dự án Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH, với giá trúng thầu là 113,292 tỷ đồng. Tháng 12/2015, TECAPRO trúng Gói thầu Cung cấp, lắp đặt và đào tạo chuyển giao phân hệ máy chủ điện toán đám mây, thiết bị lưu trữ phục vụ phần mềm nghiệp vụ của 02 Trung tâm dữ liệu thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để triển khai các phần mềm nghiệp vụ của Ngành, với giá trúng thầu 208,386 tỷ đồng (giá gói thầu là 209,5 tỷ đồng). Ngoài ra, TECAPRO cũng trúng nhiều gói thầu khác do các đơn vị khác mời thầu.

Việt Anh