Tăng tính chủ động phối hợp thực hiện đấu thầu điện tử

Theo thống kê từ Hệ thống đấu thầu điện tử (VNEPS) tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn, trong ngày 25/2, Công ty Truyền tải Điện 4 (Tổng công ty Truyền tải Điện quốc gia) đã tiến hành đăng tải thông báo mời thầu 9 gói thầu xây lắp được tổ chức theo hình thức đấu thầu điện tử với giá gói thầu từ 0,6 - 2,5 tỷ đồng.

Theo thống kê từ Hệ thống đấu thầu điện tử (VNEPS) tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn, trong ngày 25/2, Công ty Truyền tải Điện 4 (Tổng công ty Truyền tải Điện quốc gia) đã tiến hành đăng tải thông báo mời thầu 9 gói thầu xây lắp được tổ chức theo hình thức đấu thầu điện tử với giá gói thầu từ 0,6 - 2,5 tỷ đồng.

IMG

                                                                                           Ảnh minh họa: LTT

Công ty Truyền tải Điện 4 là một trong những đơn vị tham gia thí điểm đấu thầu điện tử trong giai đoạn I (từ 2009 - 2011) và là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm đấu thầu điện tử các gói thầu xây lắp trong năm 2013.

 

Thời gian qua, Công ty Truyền tải Điện 4 đã chủ động tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu phương thức đấu thầu điện tử theo quy định tại Thông tư 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thành lập đơn vị chuyên trách tổ chức đấu thầu điện tử tại đơn vị; biên soạn và ban hành Quy định về việc đấu thầu điện tử trong Công ty Truyền tải điện 4 dựa theo các quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành; chủ động tổ chức tập huấn cho các cán bộ chuyên trách đấu thầu trong Công ty nhằm trang bị cho các cán bộ có đầy đủ kiến thức về đấu thầu điện tử.

 

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, Công ty Truyền tải Điện 4 đã thực hiện thành công đấu thầu điện tử 3 gói thầu thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa và 9 gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp; đăng ký chứng thư số cho 15 cán bộ chuyên trách tại các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty để thuận tiện trong công tác đấu thầu điện tử. Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, Công ty Truyền tải Điện 4 đã thực hiện tự đăng tải 14 kế hoạch đấu thầu, 94 thông báo mời thầu, 19 kết quả mở thầu và 11 kết quả đấu thầu trên VNEPS.

 

Công ty Truyền tải Điện 4 đánh giá, việc thực hiện đấu thầu điện tử giúp đơn vị tiết kiệm thời gian và chi phí trong đấu thầu; mở thầu nhanh chóng, đơn giản giúp công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nói chung và công tác đấu thầu nói riêng…

 

Từ thực tế triển khai, Công ty Truyền tải Điện 4 đã có Văn bản số 997/CV-TTĐ4-CNTT ngày 21/2/2013 góp ý kiến về triển khai đấu thầu điện tử. Theo đó, Công ty Truyền tải Điện 4 đề xuất xây dựng khung pháp lý hoàn thiện cho đấu thầu điện tử, tuyên truyền rộng rãi để các nhà thầu cập nhật thông tin, đăng ký chứng thư số và tham gia dự thầu các gói thầu đấu thầu điện tử. Bên cạnh đó, VNEPS cần mở rộng khả năng sử dụng tốt trên các trình duyệt mạng thông dụng khác; tăng dung lượng hồ sơ đăng tải trên VNEPS; hoàn thiện thêm chức năng chuyển khoản và xác nhận bảo lãnh dự thầu trên VNEPS… Công ty Truyền tải Điện 4 sẽ chủ động có những phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để khắc phục những vướng mắc trong quá trình triển khai đấu thầu điện tử để làm chủ quy trình thực hiện công tác đấu thầu điện tử tại đơn vị.

Tuấn Bình

admin