Tăng dung lượng file đính kèm trong đấu thầu điện tử gói thầu xây lắp lên 300MB

(BĐT) - Từ ngày 25/10, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chính thức nâng cấp dung lượng hồ sơ mời thầu điện tử (e-HSMT) và hồ sơ dự thầu điện tử (e-HSDT) đối với gói thầu xây lắp. Theo đó, dung lượng của hồ sơ sẽ được nâng cấp từ 20MB lên tối đa 300MB.
Tăng dung lượng file đính kèm trong đấu thầu điện tử gói thầu xây lắp lên 300MB

Việc tăng dung lượng file đính kèm lên mức 300MB sẽ giúp bên mời thầu có thể thực hiện đấu thầu qua mạng nhiều gói thầu xây lắp đòi hỏi nhiều bản vẽ, các gói thầu xây lắp quy mô lớn, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, đáp ứng lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định.

 

Trần Kiên