Tăng dung lượng file đính kèm gói thầu hàng hóa, phi tư vấn

(BĐT) - Từ ngày 19/8/2019, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chính thức nâng cấp dung lượng file hồ sơ mời thầu điện tử (e-HSMT) và hồ sơ dự thầu (e-HSDT) đối với các gói thầu qua mạng thuộc lĩnh vực hàng hóa và phi tư vấn từ 20 MB lên 300 MB.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Việc tăng dung lượng file đính kèm lên mức 300 MB sẽ giúp bên mời thầu có thể thực hiện đấu thầu qua mạng nhiều gói thầu hàng hóa, phi tư vấn đòi hỏi nhiều file hồ sơ, tài liệu, đáp ứng lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng hướng dẫn người dùng cài đặt sử dụng phần mềm file lớn, trong đó người dùng phải cài đặt công cụ để đăng tải và dự thầu được các gói thầu lĩnh vực hàng hóa và phi tư vấn.

Người dùng nào đã cài đặt công cụ để đăng tải và dự thầu từ lần nâng cấp dung lượng file đối với các gói thầu qua mạng lĩnh vực xây lắp; tư vấn thì sẽ không phải cài đặt lại công cụ.  

Hải Bình