Tân Lập - TLU trúng thầu chỉnh trị cửa sông Đà Nông (Phú Yên)

(BĐT) - Liên danh Công ty TNHH Tân Lập - Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung (Liên danh Tân Lập - TLU) vừa được công bố là nhà thầu trúng Gói thầu số 01EC thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông (giai đoạn 1).
Gói thầu số 01EC thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông (giai đoạn 1). Ảnh: Hoài Đức
Gói thầu số 01EC thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông (giai đoạn 1). Ảnh: Hoài Đức

Gói thầu số 01EC Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây lắp toàn bộ công trình do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên làm bên mời thầu. Thời gian thực hiện Gói thầu là 42 tháng.

Nếu so sánh với giá gói thầu, giá trúng thầu (325,38 tỷ đồng) chỉ giảm 173 triệu đồng, tương ứng 0,05% giá gói thầu.

Để trúng gói thầu này, Liên danh Tân Lập - TLU phải đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT) về doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong 3 năm (2015, 2016, 2017) tối thiểu là 186 tỷ đồng. Và đối thủ duy nhất của Liên danh Tân Lập - TLU trong cuộc thầu này là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành - Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi - thủy điện Bình Định (Liên danh Tấn Thành - TLTĐ Bình Định) đã không đáp ứng yêu cầu này.

Ở một khía cạnh khác, mặc dù biết rõ không đáp ứng năng lực, nhưng Liên danh Tấn Thành - TLTĐ Bình Định vẫn tham dự thầu. Cụ thể hơn, liên danh này không thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu của HSMT, từ yêu cầu về doanh thu bình quân, hợp đồng tương tự, chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao, thiết bị thi công...

Cụ thể, doanh thu bình quân trong 3 năm (2015, 2016, 2017) của Nhà thầu Tấn Thành (thành viên đứng đầu Liên danh) chỉ đạt 126,01 tỷ đồng, thấp hơn giá trị đảm nhận trong Liên danh theo yêu cầu của HSMT (97%) là 180,42 tỷ đồng; TLTĐ Bình Định cũng chỉ đạt 4,241 tỷ đồng, trong khi giá trị đảm nhận 3% (tương ứng với 5,58 tỷ đồng). Hay như yêu cầu về hợp đồng tương tự, hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Liên danh Tấn Thành - TLTĐ Bình Định chỉ kê khai được 2 hợp đồng xây dựng công trình tương tự, và giá trị hợp đồng cũng không đáp ứng yêu cầu của HSMT là tối thiểu 140 tỷ đồng...

Trong năm 2018, Tân Lập được công bố trúng nhiều gói thầu (cả với tư cách nhà thầu độc lập và thành viên liên danh), trong đó có 3 gói thầu quy mô lớn, trên 100 tỷ đồng, trúng thầu tại Bình Định đều có thời gian hoàn thành trong giai đoạn 2019 - 2020. Cụ thể, 2 gói thầu phải hoàn thành trong năm 2019 là Gói thầu số 2 Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km5 - Km7 thuộc Dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4 - Km18+500 và Gói thầu số 01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu số 8 thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật phân khu số 8 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Riêng Gói thầu số 9 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang có quy mô gần 188 tỷ đồng và thời gian hoàn thành Dự án là vào cuối năm 2020.

Nhà thầu Tân Lập và Nhà thầu Tấn Thành từng hợp tác với nhau trong quá khứ. Vào cuối năm 2018, Tân Lập từng liên danh Tấn Thành và 1 nhà thầu khác trúng Gói thầu số 9 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang, với giá trúng thầu 187,946 tỷ đồng (giá gói thầu 188,329 tỷ đồng, giảm 0,2% so với giá gói thầu).

Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành có địa chỉ tại số 639 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, với số vốn điều lệ được công khai là 9,5 tỷ đồng. Trong 3 năm qua, nhà thầu này được các chủ đầu tư công bố trúng 17 gói thầu, đa số trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Trần Nam