Tân Cảng chỉ định thầu 2 gói thi công bến sà lan, san nền

(BĐT) - Trong quý II/2018, Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng sẽ thực hiện chỉ định thầu gói thầu thi công bến sà lan và tuyến kè sau bến (giá gói thầu 20,36 tỷ đồng) và gói thầu thi công san nền, đường bãi và hệ thống thoát nước (giá gói thầu 20,77 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện gói thầu thi công bến sà lan và tuyến kè sau bến là 120 ngày, hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định; thời gian thực hiện gói thầu thi công san nền, đường bãi và hệ thống thoát nước là 30 ngày, hình thức hợp đồng trọn gói.

Tuấn Dũng