Sửa đổi quy định về đào tạo đấu thầu

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu (TT03).
Việc đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu sẽ được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ảnh: Lê Tiên
Việc đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu sẽ được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Thông tư đưa ra quy định bãi bỏ các nội dung quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư quy định tại TT03; bãi bỏ các nội dung quy định về đăng ký, thẩm định và công nhận cơ sở đào tạo đấu thầu quy định tại TT03. Mọi doanh nghiệp, đơn vị được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu không phải đáp ứng điều kiện có tên trong danh sách cơ sở đào tạo về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 19 Luật Đấu thầu.

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định khác tại TT03. Đáng chú ý, liên quan quy định về tổ chức thi và cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (CCHNHĐĐT), Dự thảo đưa ra các nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo quản hồ sơ thi sát hạch cấp CCHNHĐĐT; đối tượng được cấp CCHNHĐĐT; các loại CCHNHĐĐT; thời hạn sử dụng CCHNHĐĐT; cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc phải có CCHNHĐĐT…

Đáng chú ý, Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc đăng ký thi sát hạch cấp CCHNHĐĐT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Dự thảo cũng nêu rõ: “Việc đăng ký thi, hồ sơ đăng ký thi sát hạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Cục Quản lý đấu thầu đăng tải trên trang web: muasamcong.mpi.gov.vn. Cá nhân chỉ được tham dự kỳ thi sát hạch sau khi đã đăng ký thi thành công và nộp đầy đủ chi phí dự thi theo quy định”.

Theo Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu, để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện đăng ký thi sát hạch cấp CCHNHĐĐT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Trung tâm đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện phần mềm đăng ký để triển khai trên Hệ thống; đến nay đã cơ bản hoàn thiện và có thể triển khai áp dụng. Trước đây, việc đăng ký dự thi cấp CCHNHĐĐT được thực hiện theo quy định tại Điều 14 TT03.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu cũng cho biết, việc triển khai đăng ký thi sát hạch cấp CCHNHĐĐT được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là phù hợp với xu hướng đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho các thí sinh dự thi trong việc nộp hồ sơ qua mạng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho thí sinh cũng như giảm tải công tác hành chính cho cơ quan tổ chức thi sát hạch trong việc quản lý, lưu trữ hồ sơ…

Triển khai đăng ký thi qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Liên quan đến việc triển khai đăng ký thi sát hạch cấp CCHNHĐĐT qua mạng, theo Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ kỳ thi thứ 17 (tổ chức từ tháng 9/2018 về sau), các thí sinh bắt buộc đăng ký dự thi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thủ tục, trình tự đăng ký hồ sơ dự thi trên Hệ thống sẽ được Cục Quản lý đấu thầu hướng dẫn và đăng tải công khai tại địa chỉ http://muasamcong.gov.vn, Báo Đấu thầu trước ngày 15/8/2018.

Cũng từ kỳ thi thứ 17 trở đi, thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch sẽ được gửi (hoặc thí sinh tự tải về theo hướng dẫn) ngay sau khi đăng ký dự thi thành công trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cục Quản lý đấu thầu đã có Văn bản số 847/TB-QLĐT thông báo về việc bắt buộc đăng ký dự thi sát hạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ kỳ thi thứ 17.

Thùy Dương