Sớm hoàn thiện Dự thảo Quyết định về mua sắm thường xuyên

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. 

Quyết định được kỳ vọng sẽ gỡ vướng cho quá trình thực hiện mua sắm thường xuyên hiện nay.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thống nhất lại với các bộ về các trường hợp mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và quy trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo chặt chẽ, trình Thủ tướng trong tháng này.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 10/1/2018, đại diện đến từ các bộ, ngành đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quyết định.       

 

Trung Hiếu