Sóc Trăng: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án có sử dụng đất

(BĐT) - UBND tỉnh Sóc Trăng vừa phê duyệt Danh mục các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2017.
Sóc Trăng: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án có sử dụng đất

Cụ thể, có 3 dự án lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu; 4 dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và 4 dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức thành lập hội đồng xét chọn nhà đầu tư.

Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2017 gồm: khu văn hóa, du lịch; khu du lịch biển, sinh thái; trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại; khu phức hợp nhà hàng, khách sạn; bến xe khách tỉnh Sóc Trăng...         

Hải Bình