Sơ tuyển nhà đầu tư xây hạ tầng khu nhà ở tại Hà Nam

(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa phê duyệt kế hoạch sơ tuyển nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Trung Đông (giai đoạn 1) tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng.

Theo đó, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển, với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là từ ngày 12/6 đến 12/7/2017.

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Trung Đông (giai đoạn 1) tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng có tổng chi phí thực hiện là 173,893 tỷ đồng.      

Minh Thông