Sẽ đấu thầu tập trung 4 gói thầu mua sắm hàng hóa trên địa bàn Hà Nội

(BĐT) - Theo kế hoạch, sáng ngày 22/10, tại Hà Nội, Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính Hà Nội (bên mời thầu) sẽ tổ chức mở thầu 4 gói thầu thuộc Dự án Các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự án sử dụng nguồn vốn từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu được để lại, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn khác theo quy định.

4 gói thầu này gồm: Gói thầu số 01/TS4 Mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2018; Gói thầu số 02/TS4 Mua sắm máy chiếu, màn chiếu theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2018; Gói thầu số 04/TS4 Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2018; Gói thầu số 05/TS4 Mua sắm bàn ghế học sinh theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2018.

Theo Bên mời thầu, bảo đảm dự thầu của Gói thầu số 05/TS4 là 890 triệu đồng; Gói thầu số 04/TS4 là 750 triệu đồng; Gói thầu số 02/TS4 là 440 triệu đồng; Gói thầu số 01/TS4 là 950 triệu đồng. 

Minh Thông