Sắp đấu thầu xây Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cà Mau

(BĐT) - Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (QLDA Cà Mau) vừa cho biết, Tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu Xây dựng khối K, G, T (bao gồm hệ thống cấp thoát nước phục vụ gói K, G, T) và xây dựng cổng, hàng rào, nhà bảo vệ; sân đường nội bộ, vỉa hè, cấp thoát nước ngoài nhà thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh Cà Mau có tổng mức đầu tư trên 167,54 tỷ đồng.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Gói thầu sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2018, thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Trong quý I/2018, Ban QLDA Cà Mau còn chỉ định thầu 2 gói tư vấn, gồm: Gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu Xây dựng khối K, G, T (bao gồm hệ thống cấp thoát nước phục vụ gói K, G, T) và xây dựng cổng, hàng rào, nhà bảo vệ; sân đường nội bộ, vỉa hè, cấp thoát nước ngoài nhà; Gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu san lấp mặt bằng (đợt 3 khối lượng còn lại).

 

Lê Xuân