Sắp đấu thầu cung cấp Modem truyền thông, dịch vụ 3G/GPRS

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Trung vừa cho biết, trong tháng 7 này sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ Gói thầu 17KHAC-G75: Cung cấp Modem truyền thông, dịch vụ 3G/GPRS và dịch vụ kỹ thuật.

Gói thầu nêu trên nằm trong kế hoạch mua sắm modem truyền thông 3G/GPRS đợt 1 thuộc Chương trình Lắp đặt công tơ điện tử và thu thập dữ liệu đo đếm từ xa cho 100% TBA công cộng và TBA chuyên dùng năm 2017. Đây là gói thầu do Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn chi phí sản xuất năm 2017 của Tổng công ty.

Chủ đầu tư cho biết, Gói thầu 17KHAC-G75 có giá 48.147 triệu đồng, áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng là 112 ngày.

Phan Ngọc