Sắp chọn nhà thầu tư vấn đánh giá tác động môi trường dự án 7.200 tỷ

(BĐT) - Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Giao thông vận tải vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư 7.200 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.

Gói thầu nêu trên có giá hơn 2 tỷ đồng, thời gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu là trong quý IV/2017. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển; phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.         

Việt Anh