Sắp chọn nhà thầu cung cấp thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang

(BĐT) - Gói thầu số 04: “Cung cấp lắp đặt trang thiết bị y tế bổ sung” do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2017.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang bằng nguồn vốn vay Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Gói thầu số 04 có giá gói thầu khoảng 56 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi quốc tế, không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày.      

Việt Anh