Quý III/2019: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đấu thầu 3 gói thầu mua thuốc

(BĐT) - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thuốc năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2019, Bệnh viện sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu mua thuốc với tổng giá trị hơn 323 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu là nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán) và các nguồn thu hợp pháp khác.

Cụ thể, thứ nhất là Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu hơn 117 tỷ đồng). Thứ 2 là Gói thầu Thuốc generic (giá gói thầu gần 200 tỷ đồng). Thứ 3 là Gói thầu Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu (giá gói thầu hơn 6 tỷ đồng).

 

Khánh Ngọc