Quảng Trị: Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế trong năm 2014 đạt 61,3%

Đây là con số rất ấn tượng về tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu trong lĩnh vực đấu thầu mua thuốc và vật tư y tế năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đây là con số rất ấn tượng về tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu trong lĩnh vực đấu thầu mua thuốc và vật tư y tế năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Quảng Trị cho biết, theo số liệu báo cáo tổng hợp từ các chủ đầu tư, trong năm 2014, trên địa bàn Tỉnh có 413 gói thầu được thực hiện đấu thầu với tổng giá trị các gói thầu là hơn 1.597 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là hơn 1.236 tỷ đồng, qua đấu thầu tiết kiệm được 361,14 tỷ đồng cho ngân sách, đạt tỷ lệ tiết kiệm 22,6% tổng giá trị các gói thầu. 

 

Nếu đặt tỷ lệ tiết kiệm của tỉnh Quảng Trị thông qua công tác đấu thầu năm 2014 bên cạnh các địa phương khác trong cả nước, thì đây là con số rất ấn tượng, với mức tiết kiệm không hề nhỏ cho ngân sách nhà nước thông qua công tác đấu thầu. 

 

Và điều đặc biệt hơn nữa, tỷ lệ tiết kiệm cao trong đấu thầu ở Quảng Trị năm 2014 chủ yếu nằm ở lĩnh vực đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế (chiếm tỷ lệ hơn 95% tổng giá trị tiết kiệm được qua đấu thầu của tất cả lĩnh vực trên địa bàn Tỉnh). Cụ thể, năm 2014, Quảng Trị có 11 gói thầu mua thuốc và vật tư y tế với giá gói thầu là 561,625 tỷ đồng. Thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi mua thuốc và vật tư y tế, tỉnh Quảng Trị đã giảm được 344,312 tỷ đồng, bằng 61,3% so với giá gói thầu. 

 

Về đấu thầu các dự án ODA, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2014, Tỉnh đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho 44 gói thầu với giá gói thầu là 370,458 tỷ đồng, qua đấu thầu đã giảm được 10,385 tỷ đồng, bằng 2,8% so với giá gói thầu.

IMG

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ nêu trên, trong năm 2014, công tác quản lý và tổ chức đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Báo cáo cho biết, công tác lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên địa bàn Quảng Trị còn gặp khó khăn, có nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu ở Tỉnh còn thiếu và chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, nên việc triển khai thực hiện công tác này phần nào còn hạn chế. Bên cạnh đó, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực của cán bộ trong lĩnh vực đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất y tế và mua sắm tập trung còn hạn chế.

 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu trong thời gian tới, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị đề nghị sớm tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ về đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất y tế; mua sắm tập trung, đấu thầu qua mạng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, đặc biệt là tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm công tác đấu thầu của ngành KH&ĐT – cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Để tạo thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ KH&ĐT sớm ban hành các biểu mẫu hướng dẫn như hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu… Mặt khác, để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương và thống nhất trong việc thực hiện, Quảng Trị cũng đề nghị Bộ KH&ĐT cần sớm hướng dẫn cách xác định giá gói thầu, loại hợp đồng đối với gói thầu quy mô nhỏ trong khi thời gian thực hiện hợp đồng phải bảo đảm theo tiến độ kế hoạch vốn bố trí và thường kéo dài từ 2 - 3 năm.

Tuấn Dũng 

ngocthanh