Quảng Ngãi: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong đến ngày 31/12/2015. 

 

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở NN&PTNT – chủ đầu tư Dự án chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tham mưu cho UBND Tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét bố trí phần kinh phí còn lại từ nguồn vượt thu của ngân sách Trung ương để thực hiện Dự án (283,3 tỷ đồng). UBND huyện Tây Trà có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức cho các hộ dân tái định cư quản lý và khai thác tốt các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở đã được bàn giao và đưa vào sử dụng…

 

Lý do UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, địa phương tập trung thực hiện các công việc nêu trên là do thời gian qua, Sở NN&PTNT Quảng Ngãi chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt về tiến độ Dự án, nên công tác giao đất và hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân chậm triển khai, chưa hoàn thành quyết toán các hạng mục công trình đã bàn giao, đưa vào sử dụng...

 BK

ngocthanh