Quảng Nam chấn chỉnh công tác đấu thầu

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn 3194/UBND-KTN gửi các Sở, ban, ngành; UBND, Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu (CT03).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Đấu thấu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, các nội dung chỉ đạo của Bộ KH&ĐT tại CT03.

 UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở KH&ĐT nghiên cứu, tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo tổ chức đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình, số lượng, giá trị các gói thầu đấu thầu qua mạng nêu tại CT03.      

         

Trần Kiên