PVN ưu tiên trao thầu cho doanh nghiệp thành viên?

(BĐT) - Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí (PVE) là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Thống kê sơ bộ các kết quả lựa chọn nhà thầu đã công bố theo quy định của Luật Đấu thầu trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, PVE chủ yếu chỉ thắng trong các cuộc thầu của các đơn vị trong ngành.
Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí chủ yếu chỉ thắng trong các cuộc thầu của các đơn vị trong ngành dầu khí. Ảnh: Lê Tiên
Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí chủ yếu chỉ thắng trong các cuộc thầu của các đơn vị trong ngành dầu khí. Ảnh: Lê Tiên

Được chỉ định nhiều gói thầu

Trong tháng 5 vừa qua, PVE được chỉ định thầu 2 gói thầu tư vấn do Chi nhánh Công ty CP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam - Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc làm bên mời thầu. Tổng giá gói thầu 2 gói này khoảng hơn 370 triệu đồng. Trong tháng 4/2017, PVE được chỉ định thầu thực hiện Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình bổ sung đường bơm hút độc lập cho các bơm xuất JetA1 bằng đường bộ tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, giá gói thầu này hơn 490 triệu đồng. Tháng 9/2016, PVE được Chi nhánh Công ty CP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam - Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc chỉ định thầu gói thầu hơn 420 triệu đồng. Tháng 7/2016, được Công ty CP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam chỉ định thầu thực hiện gói thầu hơn 178 triệu đồng.

Tham gia đấu thầu rộng rãi, tháng 1/2017, PVE trúng Gói thầu Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt (EPC) hệ thống tiếp nhận khí cho Hyundai Welding trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch V, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Chi nhánh Công ty CP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam - Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Nhơn Trạch mời thầu. Giá trúng thầu là 4,227 tỷ đồng, giá gói thầu là 4,343 tỷ đồng.

Trong năm 2016, PVE trúng 1 gói thầu do Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch mời thầu với giá trúng thầu 4,1 tỷ đồng; 3 gói thầu do Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP và các chi nhánh của tổng công ty này mời thầu với tổng giá trúng thầu khoảng hơn 7 tỷ đồng.

Công ty con của PVE là Công ty CP Tư vấn khảo sát dầu khí PVE (PVE-SC) tháng 5 vừa qua cũng trúng Gói thầu Khảo sát đoạn ống gần bờ, từ KP 276.500 đến KP 297.356 thuộc hệ thống đường ống biển 18” PM3-Cà Mau năm 2017 do Công ty CP Công ty Dịch vụ khí là bên mời thầu. Giá gói thầu 8,622 tỷ đồng, giá trúng thầu của PVE-SC là 8,598 tỷ đồng, mức giảm giá khá ít, gần 24 triệu đồng, tương đương chưa đến 0,3% so với giá gói thầu.

Trong năm 2016, PVE-SC trúng Gói thầu Khảo sát hiện trạng chôn ống đoạn tiếp bờ, từ KP.101.000 đến KP.106.515, thuộc hệ thống đường ống dẫn khí NPS 16” Bạch Hổ - Long Hải năm 2016 cũng do Công ty Dịch vụ khí là bên mời thầu, với giá trúng thầu 9,8 tỷ đồng. Ngoài ra, PVE-SC liên danh với nhà thầu khác trúng 1 gói thầu của Chi nhánh PVN - Công ty Điều hành đường ống Tây Nam, với giá trúng thầu 10,9 tỷ đồng. 

Điểm chung là bên mời thầu các gói thầu PVE được chỉ định thầu hoặc trúng thầu qua đấu thầu rộng rãi nêu trên đều là các đơn vị thuộc PVN. Thống kê sơ bộ các gói thầu tư vấn thiết kế, khảo sát đã thực hiện đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017 theo quy định của Luật Đấu thầu, không có thông tin về các gói thầu ngoài ngành mà PVE và PVE-SC trúng thầu. 

PVE từng kiến nghị cơ chế ưu tiên trong đấu thầu

Trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của PVE trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017, một trong những điều kiện được PVE nhận định là cơ hội trong năm 2017 là PVN tiếp tục duy trì chủ trương phát huy nội lực và sử dụng tối đa năng lực, dịch vụ của các đơn vị trong Tập đoàn, tạo điều kiện cho PVE có cơ hội tiếp cận và tham gia thực hiện các dự án trọng điểm của ngành dầu khí. Ngược lại, một trong những khó khăn đối với PVE trong năm nay là việc tìm kiếm, đấu thầu các dự án ngoài ngành ở trong và ngoài nước của Tổng công ty tiếp tục gặp khó khăn, thử thách do hạn chế về nguồn công việc và sự cạnh tranh khốc liệt về giá.

Cũng trong báo cáo này, PVE đã có kiến nghị lãnh đạo PVN tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trong ngành ưu tiên sử dụng dịch vụ của PVE cung cấp cho các dự án do Tập đoàn, các đơn vị thuộc Tập đoàn làm chủ đầu tư. Đối với các gói thầu thuộc các dự án phải thực hiện đấu thầu cạnh tranh, kiến nghị Tập đoàn có cơ chế ưu tiên cụ thể để ưu tiên, hỗ trợ sử dụng dịch vụ của PVE.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PVE, ông Đinh Văn Sơn - Ủy viên HĐQT PVN đã chỉ đạo, hiện tại, giá cổ phiếu và tỷ lệ chia cổ tức của PVE còn thấp, vì vậy trong năm 2017 và các năm tiếp theo, PVE cần thực hiện các giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra, chủ động và tranh thủ sự hỗ trợ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong việc cung cấp dịch vụ cho các dự án trong ngành. Ông Đinh Văn Sơn khẳng định, PVN tiếp tục hỗ trợ tích cực PVE trong việc đảm bảo tối đa nguồn công việc từ các dự án của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Nguyệt Minh