PVN đưa 37 công trình vào vận hành trong năm 2014

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong năm 2014, PVN đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 37 công trình, trong đó có các công trình trọng điểm như: đưa vào khai thác 8 mỏ/công trình dầu khí mới; hoàn thành phát điện thương mại Nhà máy Thủy điện Đăkđrinh

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong năm 2014, PVN đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 37 công trình, trong đó có các công trình trọng điểm như: đưa vào khai thác 8 mỏ/công trình dầu khí mới; hoàn thành phát điện thương mại Nhà máy Thủy điện Đăkđrinh (Tổ máy số 1 ngày 23/5, Tổ máy số 2 ngày 25/8); đưa Tổ máy số 1 và Tổ máy số 2 dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vào vận hành thử nghiệm; hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành Sân phân phối 500KV Trung tâm Điện lực Vũng Áng (ngày 28/5)... Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. 

 

Giá trị thực hiện đầu tư năm 2014 đạt 82,8 nghìn tỷ đồng, giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt trên 81 nghìn tỷ đồng.

 

Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp đã bám sát đề án Tái cấu trúc PVN giai đoạn 2012 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện các nội dung tái cấu trúc trực tiếp của công ty mẹ và các đơn vị. 

 

Tập đoàn phê duyệt phương án tái cấu trúc cho tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; thành lập các tổ giúp việc cho Lãnh đạo Tập đoàn triển khai chỉ đạo và thực hiện việc tái cấu trúc và thoái vốn của Tập đoàn ở các đơn vị; cổ phần hoá và chào bán thành công 128,9 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau ra công chúng; hoàn thành chuyển giao Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu cho UBND tỉnh Hải Dương; thực hiện thoái vốn của PVN tại 2 doanh nghiệp thành viên (PVTrans, Petrosetco) trên sàn giao dịch chứng khoán; thành lập các Ban chỉ đạo cổ phần hoá/chuyển đổi của tất cả các đơn vị thuộc diện cổ phần hoá trước và sau năm 2015 (DQS, PVOil, BSR, PVPower) nhằm tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

T.Hiếu

ngocthanh