Ninh Thuận tăng cường thí điểm đấu thầu qua mạng

Nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, đồng thời giúp các nhà thầu và chủ đầu tư tiết kiệm chi phí, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa chỉ đạo các Sở, ngành, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan trên địa bàn tăng cường thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013.

Nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, đồng thời giúp các nhà thầu và chủ đầu tư tiết kiệm chi phí, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa chỉ đạo các Sở, ngành, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan trên địa bàn tăng cường thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013.

 

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các đơn vị đăng ký trên Hệ thống đấu thầu qua mạng và tiến hành tự đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng, tiến tới xem đây là điều kiện bắt buộc khi tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu sửa đổi. Ngoài ra, Tỉnh cũng khuyến khích chủ đầu tư, bên mời thầu phát hành đồng thời hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm và phát hành miễn phí hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu khi đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống; Xem xét lựa chọn các gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi quy mô nhỏ và phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức thực hiện thí điểm đấu thầu trên Hệ thống. 

 

Đối với các cơ quan chưa tổ chức đào tạo về đấu thầu qua mạng, UBND Tỉnh yêu cầu khẩn trương lập kế hoạch và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đào tạo đấu thầu qua mạng cho tất cả các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc trong quý I, II năm nay để tự đăng ký, đăng tải các thông tin đấu thầu trên mạng và xem xét lựa chọn các gói thầu phù hợp để thực hiện đấu thầu qua mạng.

Minh Tú

trungnam