Nhiều gói thầu ở Thái Nguyên về tay Tư vấn và Xây dựng Thủ Đô

(BĐT) - Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng (TV&XD) Thủ Đô thời gian qua liên tiếp được công khai trúng các gói thầu lớn và 100% số gói thầu này đều nằm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Từ tháng 7/2018 đến nay, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thủ Đô đã được công khai trúng 8 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu gần 300 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Sang
Từ tháng 7/2018 đến nay, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thủ Đô đã được công khai trúng 8 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu gần 300 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Sang

Thống kê của Báo Đấu thầu cho thấy, trong 3 năm qua, Công ty CP TV&XD Thủ Đô được công khai trúng 25 gói thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, tất cả đều nằm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chỉ tính riêng từ tháng 7/2018 trở lại đây, Công ty CP TV&XD Thủ Đô đã được công khai trúng 8 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu gần 300 tỷ đồng, trong đó có 6 gói thầu trúng thầu độc lập và 2 gói thầu trúng thầu với tư cách là thành viên liên danh. Hiện tại, Công ty CP TV&XD Thủ Đô đang trong thời gian thực hiện hợp đồng của 7 gói thầu lớn với tổng giá trị trúng thầu khoảng 470 tỷ đồng.

Gần đây nhất, trên Báo Đấu thầu số 214 phát hành ngày 8/11/2018, Công ty CP TV&XD Thủ Đô được công khai trúng cùng lúc 2 gói thầu lớn. Thứ nhất là Gói thầu số 3 Xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Dương Tự Minh, TP. Thái Nguyên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thái Nguyên mời thầu với giá trúng thầu là 35,417 tỷ đồng (giá gói thầu là 35,432 tỷ đồng, chênh lệch giảm 15 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,04% thông qua đấu thầu rộng rãi; thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định). Thứ hai là Gói thầu NĐN-05 Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Nhà đa chức năng của UBND tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên mời thầu với giá trúng thầu là 145,602 tỷ đồng (giá gói thầu là 147,072 tỷ đồng, chênh lệch giảm 1,470 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 1%; thời gian thực hiện hợp đồng là 510 ngày; loại hợp đồng theo đơn giá cố định). Tại gói thầu hơn 145 tỷ đồng này, Công ty CP TV&XD Thủ Đô liên danh với Công ty CP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức để trúng thầu.

Trước đó, tháng 10/2018, Công ty CP TV&XD Thủ Đô được công khai trúng Gói thầu xây lắp số 02 thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên mời thầu, với giá trúng thầu là 49,412 tỷ đồng.

Tháng 9/2018, Công ty CP TV&XD Thủ Đô cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên công bố trúng Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp quy mô Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đồng Hỷ với giá trúng thầu là 23,277 tỷ đồng; được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ công bố trúng Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Trường THCS Trại Cau, huyện Đồng Hỷ với giá trúng thầu là 17,866 tỷ đồng.

Trong số 25 gói thầu mà Công ty CP TV&XD Thủ Đô được công khai trúng thầu trong vòng 3 năm qua thì có tới 13 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thái Nguyên mời thầu (chiếm 52% số lượng gói thầu trúng thầu); có 6 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ mời thầu (chiếm 24% số lượng gói thầu trúng thầu). 6 gói thầu còn lại do Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên (2 gói), Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị TP. Thái Nguyên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý các dự án giao thông Thái Nguyên mời thầu.

Công ty CP TV&XD Thủ Đô có 26 nhân viên, vốn điều lệ 9 tỷ đồng, địa chỉ tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Tuấn Dũng