Nhầm nội dung làm chậm việc đăng tải KHLCNT

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Ninh Thuận vừa có thông tin phản hồi về nội dung Báo Đấu thầu phản ánh việc chậm trễ trong đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) trên địa bàn tỉnh này.

Nhầm nội dung làm chậm việc đăng tải KHLCNT - ảnh 1
Báo Đấu thầu thường phản ánh để giúp các đơn vị chấn chỉnh việc tự đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đúng quy định

Cụ thể, ngày 27/11/2018, Báo Đấu thầu phản ánh việc chậm công bố KHLCNT của Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận (Chủ đầu tư) cho Dự án “Đấu nối đường ống hệ thống cấp nước Phước Trung cấp cho thôn Suối Le, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc”. KHLCNT các gói thầu thuộc Dự án được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt ngày 7/11/2018 tại Quyết định số 1891/QĐ-UBND.

Ngay sau khi Báo Đấu thầu phản ánh, Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu Chủ đầu tư báo cáo toàn bộ quá trình triển khai thực hiện đăng tải thông tin về KHLCNT của dự án nêu trên. Sau đó, Sở đã báo cáo UBND Tỉnh về sai sót của Chủ đầu tư.

Theo thông tin từ Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận, sau khi có Quyết định phê duyệt KHLCNT, ngày 9/11/2018, Chủ đầu tư thực hiện việc đăng tải KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, trong KHLCNT có Gói thầu số SL.08 (Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị) được phê duyệt theo hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu là “đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ”, nhưng trong quá trình đăng tải thì cán bộ phụ trách đăng nhầm thành đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ không sơ tuyển, qua mạng. Vì vậy, Chủ đầu tư đã phải tiến hành đăng tải lại KHLCNT cho gói thầu nêu trên ngày 23/11/2018 theo đúng hình thức và phương thức được duyệt.

Văn bản gửi Báo Đấu thầu cũng nêu: Việc điều chỉnh nội dung KHLCNT và đăng tải lại được đánh giá là đăng tải muộn với yếu tố chủ quan, nhầm lẫn. Chủ đầu tư đã giải trình xin được rút kinh nghiệm và cố gắng không để xảy ra tình trạng nêu trên. Nhằm tránh xảy ra những tồn tại, sai sót trong quá trình đăng tải thông tin về đấu thầu trong thời gian tới, UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu chính xác, theo đúng thời gian quy định.

Báo Đấu thầu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần vào cuộc kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời việc công bố thông tin KHLCNT của Sở KH&ĐT, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng như tinh thần cầu thị, sửa sai của Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận.

Văn Huyền