Nhà thầu Trung Quốc trúng thầu cung cấp cáp và dây điện đường dây 110KV

(BĐT) - Chongqing Taishan Cable Co., Ltd. là nhà thầu về cáp và dây điện tại Trung Quốc vừa trúng Gói thầu “ADB-HNPC-TCTĐ-P01: Tuyến đường dây 110KV Thành Công - Thượng Đình: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm cáp ngầm 110KV” thuộc Dự án “Tuyến cáp ngầm 110KV Thành Công - Thượng Đình” do Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội làm bên mời thầu.

Gói thầu trên áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển quốc tế, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày. Giá gói thầu được phê duyệt là 170,2 tỷ đồng.

Theo Kết quả lựa chọn nhà thầu, giá trúng thầu của Chongqing Taishan Cable Co., Ltd. là 4.759.360,07 USD và 52.753.841.360 đồng.    

Thu Giang