Nghệ An chọn nhà thầu làm hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở

(BĐT) - Theo kế hoạch, quý II/2017, UBND TP. Vinh (Nghệ An) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu thuộc Dự án Hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở tại xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP. Vinh. 

Trong đó, Gói thầu Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu Bảo hiểm công trình thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng. Dự án được chia thành 6 gói thầu, trong đó chỉ có 2 gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.             

Thanh Tú