Năm 2018 tiến hành 195 cuộc thanh tra, kiểm tra về đấu thầu

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa cho biết, kết quả tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương cho thấy, năm 2018 cả nước đã triển khai 195 cuộc thanh tra, kiểm tra về đấu thầu hoặc có lồng ghép nội dung về đấu thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Bộ KH&ĐT triển khai 6 đoàn kiểm tra chuyên sâu về công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu; tổ chức 8 đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2017 (trong đó có lồng ghép nội dung về đấu thầu); 1 cuộc kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2015 - 2017 trong đó có lồng ghép nội dung về đấu thầu.

Về phía các bộ, ngành, Bộ Tài chính đã triển khai 42 cuộc kiểm tra định kỳ có nội dung lồng ghép về đấu thầu và 6 đợt kiểm tra chuyên ngành về công tác đấu thầu. Bộ Công an triển khai 4 cuộc thanh tra chuyên đề về mua sắm, quản lý tài sản công…

 

Khánh Ngọc