Năm 2018: Cả nước tiết kiệm 35.923 tỷ đồng qua đấu thầu

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018. Theo đó, năm 2018, cả nước đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 249.622 gói thầu trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu với tổng giá gói thầu 683.599 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 647.676 tỷ đồng, chênh lệch giảm 35.923 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 5,26%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo số liệu tổng hợp của Bộ KH&ĐT, so với năm 2017 thì năm 2018 tổng số gói thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu tăng 1,13%, tổng giá gói thầu tăng 1,22% và tổng giá trúng thầu tăng 1,28% nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình giảm (năm 2017 tỷ lệ tiết kiệm đạt 6,98%).

Năm 2018, cả nước có 193.250 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước cho mục đích đầu tư phát triển (chiếm 77,41% tổng số gói thầu trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu) với tổng giá gói thầu 415.154 tỷ đồng (chiếm 60,73%) và tổng giá trúng thầu 394.472 tỷ đồng (chiếm 60,9%), đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,98% (năm 2017, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu của các gói thầu nhóm này là 6,08%).

Trong đó, có 48.990 gói thầu xây lắp (chiếm 27,19% tổng số gói thầu) với tổng giá gói thầu 258.032 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 250.128 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,06%, giảm so với năm 2017 (3,27%).

Về mua sắm hàng hóa, có 13.307 gói thầu, đứng thứ 2 về tổng giá gói thầu (65.636 tỷ đồng) và tổng giá trúng thầu (60.822 tỷ đồng) nhưng có tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu cao nhất, đạt 7,33%, song vẫn thấp hơn so với năm 2017 cả về tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu và tỷ lệ tiết kiệm (tỷ lệ tiết kiệm năm 2017 đạt 9,75%).

Năm 2018 có 12.851 gói thầu dịch vụ phi tư vấn với tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu lần lượt là 4.341 tỷ đồng và 4.088 tỷ đồng, với tỷ lệ tiết kiệm cao thứ 2, đạt 5,83%, nhưng giảm mạnh so với tỷ lệ tiết kiệm của năm 2017 (10,62%).

Số lượng gói thầu tư vấn chiếm tỷ lệ lớn nhất (103.210 gói thầu); số lượng gói thầu hỗn hợp chiếm tỷ lệ ít nhất (1.784 gói thầu). 2 nhóm này có tổng giá gói thầu thấp và tương đương nhau với 20.920 tỷ đồng và 20.483 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm lần lượt là 5,01% và 4,41%.

Kết quả tổng hợp của Bộ KH&ĐT cũng cho biết, năm 2018, cả nước có 56.372 gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, với tổng giá gói thầu là 268.445 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 253.203 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,68% (năm 2017 là 8,97%).

Theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, năm 2018 tỷ lệ tiết kiệm chung về đấu thầu của cả nước giảm rõ rệt so với năm 2017, giảm cả đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Trong đó chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu theo hình thức khác (trong trường hợp đặc biệt, tham gia thực hiện của cộng đồng) có tỷ lệ tiết kiệm thấp nhất, lần lượt là 2,81% và 0,93%. Trong số 10 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm thấp nhất cả nước thì có 4 tỉnh: Yên Bái, Hà Giang, Quảng Trị, Ninh Bình, với tỷ lệ tiết kiệm năm 2018 đều đạt dưới 1%. Trong khi đó, tỉnh Cà Mau là đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu cao nhất cả nước, đạt 16,75%.

Xét theo khu vực địa lý, các tỉnh miền Nam có tỷ lệ tiết kiệm trung bình cao nhất với 6,32%, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của miền Bắc và miền Trung đều đạt thấp với tỷ lệ lần lượt là 3,08% và 3,29%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tiết kiệm trung bình của cả nước (5,26%).

Bộ KH&ĐT đánh giá, trong 3 năm qua, tỷ trọng chỉ định thầu có giảm, song tỷ lệ tiết kiệm chung trong đấu thầu có xu hướng giảm dần (năm 2016 là 7,15%; năm 2017 là 6,98% và năm 2018 còn 5,26%). Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu chung của cả nước vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tiết kiệm của các gói thầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Giữa các cơ quan, đơn vị và giữa các vùng miền vẫn có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu. Đặc biệt, vẫn còn không ít cơ quan, đơn vị áp dụng hình thức chỉ định thầu với số lượng lớn và tỷ lệ tiết kiệm rất thấp; nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện mua sắm tập trung; tỷ lệ tiết kiệm trong mua sắm tập trung tuy cao hơn mức tiết kiệm bình quân trên cả nước nhưng chưa đồng đều.

Tuấn Dũng