Năm 2015 chi hơn 6.300 tỷ đồng bảo trì quốc lộ

Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) Trung ương cho biết, tổng nguồn Quỹ BTĐB Trung ương năm 2015 dành chi cho công tác bảo trì quốc lộ

Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) Trung ương cho biết, tổng nguồn Quỹ BTĐB Trung ương năm 2015 dành chi cho công tác bảo trì quốc lộ và các nhiệm vụ liên quan là 6.380,901 tỷ đồng, trong đó: nguồn thu phí sử dụng đường bộ năm 2015 là 3.066,7 tỷ đồng; nguồn ngân sách nhà nước cấp bổ sung năm 2015 là 3.100 tỷ đồng; nguồn vốn dư năm 2014 chuyển sang năm 2015 là 214,201 tỷ đồng. 

 

Để bảo đảm kế hoạch vốn cho các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo trì quốc lộ, tập trung cho những công việc cần thiết, cấp bách, công trình sửa chữa đột xuất, khắc phục hậu quả lụt bão, Văn phòng Quỹ BTĐB Trung ương đã tham mưu trình Hội đồng Quỹ BTĐB Trung ương tạm giao kế hoạch chi Quỹ BTĐB Trung ương năm 2015 cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam với tổng giá trị thực hiện là 3.588,307 tỷ đồng. Căn cứ nguồn vốn này, các cục quản lý đường bộ và sở giao thông vận tải được giao bảo trì quốc lộ đã khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị dự án đầu tư, chủ động thời gian triển khai, thi công, tránh mùa mưa bão và hư hỏng phát sinh do việc chậm triển khai dự án sửa chữa đường bộ.

 

Cụ thể, đối với công tác chi cho công tác bảo dưỡng thường xuyên, trong năm 2015 sẽ chi 721,480 tỷ đồng để bảo dưỡng thường xuyên 17.516/19.995 km tổng chiều dài quốc lộ (trong đó đã bàn giao dự án xây dựng cơ bản là 2.439 km), mức chi này tương đương mức chi bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ năm 2014.

 

Trong năm 2015, tổng số kinh phí chi để khắc phục bão lũ và chi khác là 473,347 tỷ đồng. Đối với việc chi cho công tác sửa chữa định kỳ, năm 2015 sẽ chi 1.488,907 tỷ đồng cho các công trình sửa chữa định kỳ chuyển tiếp từ năm 2014 sang năm 2015 (chuyển tiếp về vốn hoặc khối lượng). Đối với công trình mới năm 2015, trên cơ sở các danh mục công trình cần được đầu tư, sửa chữa đã thống nhất trong xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2015, Quỹ BTĐB Trung ương giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết có sắp xếp thứ tự ưu tiên, từ đó, Văn phòng Quỹ BTĐB Trung ương rà soát, thẩm định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng Quỹ BTĐB Trung ương xem xét, phê duyệt với tổng kinh phí giao chi cho công trình làm mới trong năm 2015 là: 2.754,79 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ BTĐB Trung ương cũng đã chi xử lý trạm thu phí Hoàng Mai và Bãi Cháy, trả nợ dự án Quốc lộ 5 với tổng kinh phí chi năm 2015 là 251,632 tỷ đồng.

Tuấn Dũng

ngocthanh