Mời thầu mở rộng sân đỗ máy bay tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trong quý I/2017, chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 5 gói thầu thuộc Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc và xây dựng mới đường lăn E7 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Trong đó, đáng chú ý là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Giá trị của Gói thầu này lên tới 164,227 tỷ đồng.  Gói thầu này áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thực hiện trong thời gian 210 ngày.

Ngoài ra, thời gian này, chủ đầu tư cũng có kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu khác, trong đó có 3 gói được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Cụ thể là Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình (giá gói thầu là 2,03 tỷ đồng); Gói thầu số 5: Kiểm định chất lượng công trình (giá gói thầu là 874,9 triệu đồng) và Gói thầu số 6: Thiết bị đèn hiệu hàng không và biển báo (giá gói thầu là 3,275 tỷ đồng). Riêng Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình (giá gói thầu là 356,251 triệu đồng) được chỉ định thầu.

Sau đó, Gói thầu số 10: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có giá trị hơn 1,289 tỷ đồng sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2018 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Vào cuối tháng 5/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã thông báo mời thầu Gói thầu số 2 "Thiết kế kỹ thuật công trình" thuộc Dự án này. Hình thức lựa chọn nhà thầu của gói thầu này là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Gói thầu này được thực hiện với mục đích khảo sát phục vụ việc lập thiết kế kỹ thuật công trình, lập dự toán công trình. Tính đến thời điểm này, chủ đầu tư/bên mời thầu vẫn chưa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này.        

Hải Bình