Mở hai gói thầu tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

(BĐT) - Ngày 14/2/2019, bên mời thầu - Trường Đại học (ĐH) Sư phạm TP.HCM đã tổ chức đóng/mở thầu hai gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Thư viện - Nhà làm việc cho giáo sư Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
Lễ mở 2 gói thầu tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Lễ mở 2 gói thầu tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Gói thầu số 3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị, Gói thầu số 5 Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị đều có thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 17/1/2019 đến ngày 14/2/2019. Đây là hai gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Đối với Gói thầu số 3, trong thời gian phát hành HSMT, có 4 nhà thầu mua HSMT. Đó là các nhà thầu: Công ty CP Kỹ thuật xây dựng thương mại Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Công ty CP Tư vấn xây dựng Tổng Hợp, Công ty TNHH Khảo sát thiết kế tư vấn Sài Gòn và Công ty TNHH Xây dựng - Trang trí nội thất Thành Gia. Tính đến thời điểm đóng thầu, trong số các nhà thầu đã mua HSMT chỉ có duy nhất Công ty Xây dựng - Trang trí nội thất Thành Gia không nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Theo Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) Gói thầu số 3, 3 HSĐXKT của 3 nhà thầu tham dự thầu còn nguyên niêm phong. Thông tin cơ bản trong HSĐXKT của cả 3 nhà thầu cũng có sự thống nhất cao khi cùng có thời gian hiệu lực là 90 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu đều là 20 tháng.

Tại Gói thầu số 5, đây là gói thầu quy mô lớn với thời gian thực hiện hợp đồng là 20 tháng và bảo đảm dự thầu trị giá 1,2 tỷ đồng. Đến thời điểm đóng thầu, có 4 nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định. Đó là các nhà thầu: Công ty CP Hà Đô 23, Công ty CP Keytech, Liên danh Công ty CP Megabuild - Công ty TNHH Cơ điện EMC (Liên danh Megabuild - EMC) và Liên danh Công ty CP Vinaconex 25 - Công ty TNHH Cơ điện lạnh Đại Thắng (Liên danh Vinaconex 25 - Đại Thắng). Cả 4 nhà thầu này đều nộp HSĐXKT còn nguyên niêm phong, có hiệu lực trong 150 ngày.

Các nhà thầu tham dự thầu đều cung cấp thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng với giá trị 1,2 tỷ đồng, có hiệu lực trong 180 ngày kể từ ngày 14/2/2019. Công ty CP Hà Đô 23 ghi trong đơn dự thầu thời gian thực hiện hợp đồng là 20 tháng. Nhà thầu Keytech dự kiến thi công trong 600 ngày. Hai nhà thầu liên danh còn lại có thời gian thi công ngắn hơn. Cụ thể, Liên danh Megabuild - EMC là 19 tháng và Liên danh Vinaconex 25 - Đại Thắng là 510 ngày.

Thỏa thuận của Liên danh Megabuild - EMC cho thấy, Megabuild được phân công đứng đầu Liên danh, tỷ lệ thi công chiếm 28%, EMC có tỷ lệ thi công là 72%. Liên danh Vinaconex 25 - Đại Thắng do Vinaconex 25 đứng đầu với tỷ lệ thi công chiếm 89%, Đại Thắng chiếm 11%.

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Thư viện - Nhà làm việc cho giáo sư Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sử dụng vốn tự bổ sung hợp pháp của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, bao gồm nguồn thu hợp pháp và nguồn vốn vay từ chương trình kích cầu đầu tư của TP.HCM.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Dự án có 7 gói thầu và tổng mức đầu tư là 121.966.991.000 đồng. Trong đó, Gói  thầu số 5 có quy mô lớn nhất (109.736.875.000 đồng).

Sau khi thông qua biên bản mở thầu, đại diện đơn vị tư vấn đấu thầu đã tiến hành niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính của hai gói thầu nêu trên theo đúng quy định.

Tại Lễ mở thầu, đại diện Chủ đầu tư, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Huỳnh Văn Sơn khẳng định sẽ nghiêm túc tuân thủ các quy định về đấu thầu trong quá trình triển khai các gói thầu thuộc Dự án. Đặc biệt, Chủ đầu tư sẽ coi trọng công tác minh bạch về thông tin cũng như việc đánh giá HSDT của các nhà thầu để lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực nhất, đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Văn Huyền