Mở gói thầu Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hải đội 3 tại TP. Vũng Tàu

Ngày 25/11, tại Trụ sở Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu (Bên mời thầu) đã tiến hành mở gói thầu Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hải đội 3 tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày 25/11, tại Trụ sở Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu (Bên mời thầu) đã tiến hành mở gói thầu Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hải đội 3 tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Điều đáng chú ý là, trong số 3 hồ sơ đề xuất (HSĐX) nộp theo đúng quy định, một HSĐX không có thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng và có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt.

IMG

Lễ mở gói thầu Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hải đội 3 tại TP. Vũng Tàu diễn ra tại Trụ sở Tổng cục Hải quan sáng ngày 25/11

Theo Biên bản mở thầu, trong thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC) đã có 4 nhà thầu nhận HSYC, gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây lắp Hưng Phát; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại THT; Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Hoàng Hải; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành Đạt. Sau khi nhận HSYC, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành Đạt đã liên danh với một nhà thầu khác để tham dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nam Việt. 

 

Tính đến thời điểm đóng thầu (9h00 ngày 25/11/2014), có 3 nhà thầu nộp HSĐX theo đúng quy định, gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại THT; Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Hoàng Hải; Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành Đạt và Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nam Việt. Tham dự Lễ mở thầu có đại diện Bên mời thầu và đại diện của 2 trong số 3 nhà thầu nộp HSĐX, gồm: Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành Đạt và Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nam Việt; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại THT.

Gói thầu Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hải đội 3 tại TP. Vũng Tàu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan. Đây là gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh. Thời gian phát hành HSYC gói thầu này là từ 8h00 ngày 12/11/2014 đến 9h00 ngày 19/11/2014 (trong giờ hành chính). Tuy nhiên, đến thời điểm 9h00 ngày 19/11/2014, chỉ có 2 nhà thầu đến nộp HSYC nên Bên mời thầu đã tiến hành gia hạn thời điểm đóng thầu đến 9h00 ngày 25/11/2014.

Biên bản mở thầu cũng ghi nhận tình trạng còn nguyên niêm phong của các HSĐX tại Lễ mở thầu, gồm 1 bản gốc và 2 bản sao, thời gian có hiệu lực của các HSĐX đều là 30 ngày kể từ 9h00 ngày 25/11/2014. Các nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc qua bảo lãnh của ngân hàng theo đúng quy định của HSYC. 

 

Giá dự thầu của 3 nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại THT, Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Hoàng Hải và Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành Đạt và Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nam Việt lần lượt là 1.531.813.642 đồng, 1.614.081.526 đồng và 1.521.270.000 đồng (giá Gói thầu là 1.562.643.864 đồng).

 

2 trong 3 HSĐX có thư giảm giá. HSĐX của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại THT có thư giảm giá 10% so với giá dự thầu và giá dự thầu sau giảm giá là 1.378.632.262 đồng với thời gian thực hiện hợp đồng là 69 ngày. HSĐX của Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành Đạt và Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nam Việt có thư giảm giá 14% so với giá dự thầu và giá dự thầu sau giảm giá này là 1.308.292.200 đồng với thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày. HSĐX của Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Hoàng Hải không có thư giảm giá.

 

Đáng lưu ý là, HSĐX của Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Hoàng Hải không có thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của hồ sơ đề xuất (hồ sơ đề xuất yêu cầu là 70 ngày). Giá dự thầu của Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Hoàng Hải cũng cao hơn 51.437.662 đồng so với giá gói thầu được duyệt. 

Tin và ảnh: Tuấn Dũng

 

 

ngocthanh