Mở 4 gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng tại Hà Nội

(BĐT) - Sáng ngày 22/10, tại Hà Nội, Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (đơn vị mua sắm tập trung của TP. Hà Nội) thuộc Sở Tài chính TP. Hà Nội tổ chức đóng, mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với 4 gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng trên địa bàn Thành phố thuộc Dự án Các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2018.
Nhà thầu kiểm tra niêm phong Gói thầu số 05/TS4
Nhà thầu kiểm tra niêm phong Gói thầu số 05/TS4

Tổng giá gói thầu là khoảng 102 tỷ đồng

4 gói thầu này sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu được để lại, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp khác theo quy định với tổng giá gói thầu là khoảng 102 tỷ đồng. Đó là Gói thầu số 01/TS4 Mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2018; Gói thầu số 02/TS4 Mua sắm máy chiếu, màn chiếu theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2018; Gói thầu số 04/TS4 Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2018; Gói thầu số 05/TS4 Mua sắm bàn ghế học sinh theo phương thức tập trung (đợt 4) năm 2018. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Mở 4 gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng tại Hà Nội - ảnh 1
Mở thầu Gói thầu số 01/TS4 có 5 nhà thầu quan tâm và mua HSMT
Đơn vị tư vấn của 3 gói thầu 01/TS4, 02/TS4, 05/TS4 là Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và đơn vị tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty CP CFTD Sáng tạo. Riêng Gói thầu số 04/TS4, đơn vị tư vấn là Công ty CP CFTD Sáng tạo, còn đơn vị tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long.

Theo lý giải của ông Hoàng Tuân – Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính, do các hàng hóa mua sắm tập trung lần này là trang thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy chiếu, màn chiếu, máy điều hòa nhiệt độ và bàn ghế học sinh), nên có sự tham gia của Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội với tư cách đơn vị tư vấn về chuyên môn.

Mở 4 gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng tại Hà Nội - ảnh 2
Mở thầu Gói thầu số 01/TS4 có 5 nhà thầu quan tâm và mua HSMT
Nhiều nhà thầu mua HSMT, nhưng chỉ có 3 nhà thầu dự thầu

Về nhà thầu quan tâm và mua HSMT của các gói thầu, số lượng nhà thầu rất đông đảo, dao động từ 5 - 11 nhà thầu/gói thầu. Trong đó, gói thầu có nhiều nhà thầu quan tâm và mua HSMT nhất là Gói thầu số 05/TS4 với 11 nhà thầu; tiếp đó là Gói thầu số 04/TS4 với 8 nhà thầu. Hai gói thầu còn lại đều có 5 nhà thầu quan tâm và mua HSMT.

Tuy nhiên, điểm chung của cả 4 gói thầu này là mỗi gói thầu đều chỉ có 3 nhà thầu nộp HSDT và tham dự lễ mở thầu (bao gồm cả tư cách liên danh và độc lập). Một số nhà thầu độc lập sau khi mua HSMT đã liên danh lại với nhau hoặc liên danh với nhà thầu khác để nộp HSDT như: Công ty CP Đầu tư P&T liên danh với Công ty CP Đầu tư phát triển TGI Hà Nội (Công ty CP Đầu tư P&T đứng đầu Liên danh); Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Hoàng Minh liên danh với Công ty CP Nội thất Mái Ấm Việt (Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Hoàng Minh đứng đầu Liên danh)...

Mở 4 gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng tại Hà Nội - ảnh 3
Mở thầu Gói thầu số 05/TS4  có nhiều nhà thầu quan tâm và mua HSMT nhất
Đa số nhà thầu đều là các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội, ngoại trừ Công ty CP Tập đoàn Nagakawa đến từ Vĩnh Phúc. Trong đó, có 1 nhà thầu nộp HSDT 2 gói thầu là Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ Nhật Nam (Gói thầu số 01/TS4 và Gói thầu số 02/TS4).

Theo đại diện của đơn vị mua sắm tập trung của TP. Hà Nội, sau khi vượt qua bước đánh giá về hồ sơ đề xuất kỹ thuật, các nhà thầu sẽ được đánh giá về hồ sơ đề xuất tài chính.

Gói thầu số 01/TS4 có giá gói thầu là 31,852 tỷ đồng. 3 nhà thầu nộp HSDT là Công ty TNHH Thiết bị BTN Việt Nam; Công ty TNHH Tin học Tuấn Thành; Liên danh Công ty TNHH Phát triển thương mại và kỹ thuật Toàn Cầu - Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ Nhật Nam.

Gói thầu số 02/TS4 có giá gói thầu là 14,729 tỷ đồng. 3 nhà thầu nộp HSDT là Công ty TNHH Khang Đạt An; Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ Nhật Nam; Liên danh Công ty CP Đầu tư P&T – Công ty CP Đầu tư phát triển TGI Hà Nội.

Gói thầu số 04/TS4 có giá gói thầu là 25,431 tỷ đồng. 3 nhà thầu nộp HSDT là Công ty CP Sách và thiết bị giáo dục Thăng Long; Công ty CP Tập đoàn Nagakawa; Công ty TNHH Thương mại và tư vấn kỹ thuật - Cao.

Gói thầu số 05/TS4 có giá gói thầu là 29,695 tỷ đồng. 3 nhà thầu nộp HSDT là Liên danh Công ty CP Thương mại và Sản xuất thiết bị giáo dục – Công ty Bảo Tín Vĩnh Giang; Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Toàn Phát – Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Kavido Việt Nam; Liên danh Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Hoàng Minh - Công ty CP Nội thất Mái Ấm Việt.

Các nhà thầu đều có HSDT có hiệu lực trong 90 ngày, kể từ ngày 22/10/2018; hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh của ngân hàng là 120 ngày, kể từ ngày 22/10/2018; thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng ký trực tiếp với đơn vị sử dụng tài sản có hiệu lực. Riêng giá trị bảo đảm dự thầu, Gói thầu số 05/TS4 là 890 triệu đồng; Gói thầu số 04/TS4 là 750 triệu đồng; Gói thầu số 02/TS4 là 440 triệu đồng; Gói thầu số 01/TS4 là 950 triệu đồng. 

Bích Thủy - Hoài Nam