Mở 3 gói thầu lớn ngành công nghệ sinh học tại TP.HCM: Nhiều nhà thầu đến từ Hà Nội

(BĐT) - Ngày 15/11/2018, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM) đóng/mở thầu 3 gói thầu thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm chuyên ngành công nghệ sinh học. 
Dự án Mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm chuyên ngành công nghệ sinh học do Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM mời thầu. Ảnh: Văn Huyền
Dự án Mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm chuyên ngành công nghệ sinh học do Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM mời thầu. Ảnh: Văn Huyền

Các gói thầu bao gồm: Gói thầu số 1 Mua sắm thiết bị vi sinh, tế bào; Gói thầu số 2 Mua sắm thiết bị sinh học phân tử và tế bào và Gói thầu số 3 Mua sắm thiết bị phân tích hỗ trợ.

Cả ba gói thầu này đều có thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 25/10/2018 đến 15/11/2018. Bảo đảm dự thầu của mỗi gói thầu giá trị 1 tỷ đồng. Các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố. Thời gian thực hiện hợp đồng của 3 gói thầu đều là 300 ngày.

Vào lúc 9 giờ, Gói thầu số 1 được tiến hành đóng thầu. Theo biên bản đóng thầu, có 6 nhà thầu mua HSMT, gồm: Công ty CP MOPHA; Công ty TNHH Thiết bị Sao Mai; Công ty CP Tiến bộ Quốc tế; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc; Công ty CP Thiết bị SISC Việt Nam và Công ty CP Y dược VIMEDIMEX. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) theo đúng quy định, gồm: Công ty Tiến bộ Quốc tế; Công ty Thiết bị Sao Mai và Công ty SISC Việt Nam. Cả 3 nhà thầu này đều có địa chỉ đăng ký tại TP. Hà Nội.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), HSDT của 3 đơn vị dự thầu Gói thầu số 1 đều còn nguyên niêm phong. Thời gian hiệu lực của HSĐXKT của Công ty Tiến bộ Quốc tế và Công ty CP Thiết bị SISC Việt Nam là 120 ngày. Riêng HSDT của Công ty TNHH Thiết bị Sao Mai có thời gian hiệu lực là 300 ngày. Cả 3 nhà thầu đều cung cấp thư bảo lãnh của ngân hàng với giá trị 1 tỷ đồng, có hiệu lực trong 150 ngày kể từ ngày 15/11/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu của cả 3 nhà thầu đều là 300 ngày.

Đối với Gói thầu số 2 Mua sắm thiết bị sinh học phân tử và tế bào,  có 3 nhà thầu mua HSMT. Đến thời điểm đóng thầu, vào lúc 10 giờ ngày 15/11/2018, cả 3 nhà thầu này đều nộp HSDT. Các nhà thầu này là Công ty CP MOPHA; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc và Công ty TNHH Thiết bị khoa học Việt Anh. Đây cũng là 3 nhà thầu đến từ TP. Hà Nội.

Theo biên bản mở HSĐXKT, HSDT của 3 nhà thầu còn nguyên niêm phong. Các thông tin chủ yếu được công bố cho thấy tại gói thầu này, giữa các nhà thầu có sự thống nhất thông tin cao. Đó là đều cùng có thời gian hiệu lực của HSĐXKT là 120 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày và có bảo lãnh ngân hàng trị giá 1 tỷ đồng với hiệu lực 150 ngày.

Lúc 11 giờ ngày 15/11/2018, Bên mời thầu đã đóng thầu Gói thầu số 3 Mua sắm thiết bị phân tích hỗ trợ. Có 4 nhà thầu mua HSMT, gồm: Công ty CP Kỹ thuật và Thiết bị y tế Sài Gòn, Công ty CP Thiết bị công nghệ và Thương mại Việt Nam; Liên danh Công ty CP Xuất nhập khẩu kỹ thuật TECHNIMEX - Gene Việt và Công ty CP Sáng tạo kinh doanh toàn cầu. Đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu Công ty CP Sáng tạo kinh doanh toàn cầu không nộp HSDT. Theo danh sách nhà thầu nộp HSDT, đây là gói thầu duy nhất trong 3 gói thầu có sự tham gia của nhà thầu đến từ TP.HCM - Công ty CP Kỹ thuật và Thiết bị y tế Sài Gòn. Biên bản mở thầu cho thấy, tại gói thầu này, cả 3 nhà thầu đều có thời gian hiệu lực của HSĐXKT là 120 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày và bảo lãnh ngân hàng trị giá 1 tỷ đồng có hiệu lực 150 ngày.

Tại mỗi gói thầu, sau khi công khai các thông tin chủ yếu của HSĐXKT, Bên mời thầu đã tiến hành niêm phong các túi đựng hồ sơ đề xuất tài chính.

Qua danh sách nhà thầu tham dự các gói thầu nêu trên cho thấy, các nhà thầu đến từ Hà Nội cũng đang dần khẳng định vị trí trong các gói thầu lớn của lĩnh vực công nghệ sinh học do TP.HCM mời thầu.

Văn Huyền