Luật Đầu tư công sẽ giúp nâng cao hiệu quả các dự án công

“Luật Đầu tư công có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 sẽ giúp Việt Nam phân bổ ngân sách và thực hiện các dự án công một cách hiệu quả hơn”.

“Luật Đầu tư công có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 sẽ giúp Việt Nam phân bổ ngân sách và thực hiện các dự án công một cách hiệu quả hơn”. Đó là kỳ vọng của ông Mori Mutsuya, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam khi nhắc đến Luật Đầu tư công của Việt Nam.

 

Theo ông Mori Mutsuya, hiện một số dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam thuộc lĩnh vực hạ tầng đang gặp trở ngại về tiến độ do khâu giải phóng mặt bằng và thanh, quyết toán còn chậm trễ. Trong khi đó, việc các dự án chậm tiến độ đối với các nhà thầu được coi là rủi ro lớn nhất trong kinh doanh, nó không chỉ làm giảm mong muốn tham gia các dự án mới, mà còn có thể dẫn đến tình trạng các nhà đầu tư muốn dịch chuyển từ Việt Nam sang nước khác. Hơn nữa, dự án bị chậm tiến độ không chỉ làm tăng các chi phí cho nhà thầu, mà còn gia tăng gánh nặng đối với người dân Việt Nam ở những dự án sử dụng vốn vay ODA.

 

Vì lý do đó, người đứng đầu Văn phòng JICA tại Việt Nam cho rằng, cần phải công khai, minh bạch kế hoạch mua sắm, kế hoạch tài chính cho thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý duy tu… để các kế hoạch đầu tư công được phát huy hiệu quả. 

Trung Hiếu

ngocthanh