Lựa chọn nhà thầu lập BCNCKT Dự án Thu hồi đất sân bay Long Thành theo hình thức nào?

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có ý kiến về công tác chuẩn bị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành. 
UBND tỉnh Đồng Nai phải nêu rõ loại quy hoạch vùng phụ cận Sân bay Long Thành để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định
UBND tỉnh Đồng Nai phải nêu rõ loại quy hoạch vùng phụ cận Sân bay Long Thành để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai cần làm rõ một số vấn đề, đặc biệt là các điều kiện đặc thù, riêng biệt để áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập BCNCKT Dự án.

Chưa làm rõ các điều kiện đặc thù, riêng biệt

Theo Bộ KH&ĐT,  Điều 26 Luật Đấu thầu quy định: Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai chưa làm rõ các điều kiện đặc thù, riêng biệt của Gói thầu tư vấn lập BCNCKT Dự án. Do đó, chưa có cơ sở để xem xét, áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập BCNCKT Dự án.

Ngoài ra, Quốc hội đã giao Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan triển khai lập BCNCKT Dự án, báo cáo Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Vì vậy, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, triển khai việc lập BCNCKT Dự án gửi Bộ KH&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định BCNCKT Dự án, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 44 Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 38/2017/QH và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

Theo Bộ KH&ĐT, Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành là dự án thành phần của dự án quan trọng quốc gia Cảng HKQT Long Thành. Do đó, trình tự, thủ tục phê duyệt BCNCKT Dự án phải tuân thủ quy định về dự án quan trọng quốc gia theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Cụ thể, về thẩm quyền thẩm định BCNCKT Dự án, theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Xây dựng và Điểm b Khoản 1 Điều 44 Luật Đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định BCNCKT Dự án. Về thẩm quyền phê duyệt BCNCKT Dự án, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Đầu tư công, việc phê duyệt BCNCKT Dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Phân khai nguồn vốn 5.000 tỷ đồng bằng cách nào?

Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành là dự án thành phần của dự án quan trọng quốc gia Cảng HKQT Long Thành.
Liên quan đến đề xuất giao Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính phân khai nguồn vốn 5.000 tỷ đồng (được Quốc hội bố trí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án theo Nghị quyết số 26/2016/QH14), Bộ KH&ĐT cho biết đang rà soát, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 cho tỉnh Đồng Nai để thực hiện Dự án.

Riêng việc thẩm tra Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật Đất đai năm 2013, việc quyết định Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Vì thế, UBND tỉnh Đồng Nai cần tiến hành trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án theo quy định.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT đề nghị giao Bộ Xây dựng xem xét, uỷ quyền cho Sở Xây dựng Đồng Nai thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng như: tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán đối với 2 dự án xây dựng khu tái định cư.

Đặc biệt, về đề xuất giao Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai lập và trình phê duyệt quy hoạch vùng phụ cận Cảng HKQT Long Thành, Bộ KH&ĐT cho hay, UBND tỉnh Đồng Nai phải nêu rõ loại quy hoạch theo đề xuất này để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Gia An

Tin liên quan