Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm triển khai lựa chọn nhà thầu theo đúng phương án đề xuất; đồng thời quá trình lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

PV