Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ 2 hội nghị đối ngoại lớn theo Điều 26 Luật Đấu thầu

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về chủ trương cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 6 (HNTĐ GMS6) và Hội nghị cấp cao Hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (HNCC CLV10).

Theo đó, Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ cho việc tổ chức hội nghị nêu trên. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Quá trình thực hiện lưu ý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung liên quan.

Trước đó (ngày 23/3), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1804/BKHĐT-QLĐT về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với 2 hội nghị này trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt. 

Việt Anh