Lựa chọn nhà đầu tư BOT phải đấu thầu công khai

(BĐT) - Việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu phải thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa chỉ định thầu.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT chỉ áp dụng đối với các tuyến đường bộ mới. Ảnh: Lê Tiên
Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT chỉ áp dụng đối với các tuyến đường bộ mới. Ảnh: Lê Tiên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nêu rõ tại Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

UBTVQH yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT đặt trong tổng thể hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo hình thức PPP với định hướng nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật.

Quy định chặt chẽ về tiêu chí lựa chọn dự án để đầu tư theo hình thức BOT nói riêng và PPP nói chung. Bổ sung quy định về tiêu chí để đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư, nghiên cứu quy định mức vốn chủ sở hữu phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng nhóm dự án. Sớm ban hành định mức, đơn giá và việc công bố chỉ số giá thị trường phù hợp với điều kiện thực tế.

Bổ sung chế tài xử lý đối với nhà đầu tư chậm quyết toán, chậm thực hiện trách nhiệm công khai, cập nhật lưu lượng phương tiện, doanh thu hoàn vốn, thời gian thu giá sử dụng dịch vụ, quy định về trách nhiệm của nhà đầu tư bảo đảm chất lượng công trình khi vận hành và bàn giao cho nhà nước.

Đặc biệt, UBTVQH yêu cầu đối với các dự án đường bộ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT chỉ áp dụng đối với các tuyến đường mới để bảo đảm quyền lựa chọn cho người dân, không đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo hiện hữu. Quy định và thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch các thông tin về dự án để thuận tiện cho người dân giám sát.

Nguyệt Minh